Chính sách hoàn trả - Richdoor
  • You are here:
  • Home »
  • Chính sách hoàn trả

Tag Archives for " Chính sách hoàn trả "

Chính sách hoàn trả sản phẩm

Chính sách hoàn trả sản phẩm tại Kito Window. Sản phẩm của chúng tôi bị một số các lỗi sau thì khách hàng sẽ được phép hoàn trả lại: Cửa làm không đúng theo chất liệu cam kết trong hợp đồng. Sản phẩm không thể sử dụng và hoạt động bình thường. Sản phẩm sai […]

Xem tiếp nội dung này