Hình ảnh thực tế

Một số sản phẩm/dự án Kito  đã triển khai

Dự án thực tế

Với 5 năm sản xuất và liên tục cải tiến, KITO cam kết mang tới khách hàng những dòng sản phẩm cửa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Nhà xưởng/ công nhân viên

Nhà máy sản xuất

Toàn bộ sản phẩm của KITO được sản xuất tự động đảm bảo độ chính xác của các của từng bộ cửa đạt chất lượng đồng đều nhất